Toshiba Quantum Key Distribution

Toshiba Quantum Technology

Quantum Secure Communications

Toshibas visjon er å sikre verdens kommunikasjon mot trusler som skyldes utviklingen innen databehandling og matematikk. I en tid der teknologiske nyvinninger bidrar til at datamengdene øker eksponentielt, har behovet for sikker overføring av sensitiv informasjon aldri vært større.

Finn ut mer

Toshiba Energi

Vi støtter fremskrittet

Ved å dra veksler på en livstid av ekspertise utvikler vi verdifull teknologi for uunnværlige systemer.

Toshiba er involvert i alt fra fornybar hydrogenenergi og neste generasjons distribusjonssystemer til termisk energi, vannkraft og kjernekraft og bidrar til å skape et energinettverk som bedrer livskvaliteten for mennesker verden over.

Finn ut mer
Toshiba Energy
Toshiba Semiconductors & Storage

Toshiba Halvledere & Lagring

Solutions & Components

Toshiba tilbyr europeiske selskaper et bredt spekter av innovative harddisker (HDD-er) samt halvlederløsninger for bruk innen bilproduksjon, industri, IoT, bevegelseskontroll, telekommunikasjon, nettverk, forbrukerelektronikk og hvitevarer.

Selskapets brede portefølje omfatter integrerte trådløse kretser, strømhalvledere, mikrokontrollere, optiske halvledere, ASSP-er og diskrete enheter som dioder og logiske integrerte kretser.

Finn ut mer

Toshiba Infrastruktur

Løsninger som tåler tidens tann

Gjennom våre løsninger for offentlig infrastruktur, bygninger, fasiliteter og industrisystemer bidrar vi til å skape et bærekraftig samfunn som er trygt, sikkert og pålitelig.

Vi utvikler energibesparende og miljøvennlige systemer og løsninger beregnet på kritiske aspekter av den globale infrastrukturen, som vannforsynings- og avløpssystemer, veier, jernbanesystemer, luftkondisjonering og belysning.

Finn ut mer
Toshiba Infrastructure
Toshiba Digital Solutions

Digitale løsninger fra Toshiba

Samskap ny virksomhet og nye verdier

Ved å koble forskjellige gjenstander til internett skaper IoT (tingenes internett) grunnlag for en rekke nye aktiviteter som utnytter store mengder innsamlede data. Vi overskrider selskaps-, bransje- og regiongrenser og bidrar til å skape nye muligheter og verdier for kundene våre og samfunnet.

Finn ut mer

Dynabook has recalled certain AC Adapters sold with Toshiba branded laptops (and as separate accessories). For information regarding the AC adapter recall, please visit the Dynabook support page: https://de.dynabook.com/productnotes. Dynabook purchased the Toshiba laptop business in 2018 and manages all related product inquiries and support.