Toshiba
Toshiba Energi

Toshiba Energi

Vi støtter fremskrittet

Ved å dra veksler på en livstid av ekspertise utvikler vi verdifull teknologi for uunnværlige systemer.

Toshiba er involvert i alt fra fornybar hydrogenenergi og neste generasjons distribusjonssystemer til termisk energi, vannkraft og kjernekraft og bidrar til å skape et energinettverk som bedrer livskvaliteten for mennesker verden over.

Finn ut mer ►
Toshiba Halvledere & Lagring

Toshiba Halvledere & Lagring

Solutions & Components

Toshiba tilbyr europeiske selskaper et bredt spekter av innovative harddisker (HDD-er) samt halvlederløsninger for bruk innen bilproduksjon, industri, IoT, bevegelseskontroll, telekommunikasjon, nettverk, forbrukerelektronikk og hvitevarer.

Selskapets brede portefølje omfatter integrerte trådløse kretser, strømhalvledere, mikrokontrollere, optiske halvledere, ASSP-er og diskrete enheter som dioder og logiske integrerte kretser.

Finn ut mer ►
Toshiba Infrastruktur

Toshiba Infrastruktur

Løsninger som tåler tidens tann

Gjennom våre løsninger for offentlig infrastruktur, bygninger, fasiliteter og industrisystemer bidrar vi til å skape et bærekraftig samfunn som er trygt, sikkert og pålitelig.

Vi utvikler energibesparende og miljøvennlige systemer og løsninger beregnet på kritiske aspekter av den globale infrastrukturen, som vannforsynings- og avløpssystemer, veier, jernbanesystemer, luftkondisjonering og belysning.

Finn ut mer ►
Digitale løsninger fra Toshiba

Digitale løsninger fra Toshiba

Samskap ny virksomhet og nye verdier

Ved å koble forskjellige gjenstander til internett skaper IoT (tingenes internett) grunnlag for en rekke nye aktiviteter som utnytter store mengder innsamlede data. Vi overskrider selskaps-, bransje- og regiongrenser og bidrar til å skape nye muligheter og verdier for kundene våre og samfunnet.

Finn ut mer ►
Quantum Key Distribution fra Toshiba

Quantum Key Distribution fra Toshiba

Sikker kommunikasjon

Toshibas visjon er å sikre verdens kommunikasjon mot trusler som skyldes utviklingen innen databehandling og matematikk. I en tid der teknologiske nyvinninger bidrar til at datamengdene øker eksponentielt, har behovet for sikker overføring av sensitiv informasjon aldri vært større.

Finn ut mer ►