TILGANG TIL ALLE OMRÅDER. FOR ALLE.

Vi jobber målrettet for å skape en innholdsrik opplevelse for alle brukerne, uavhengig av begrensninger på grunn av funksjonshemninger eller alder. Derfor er webområdet i kontinuerlig utvikling og teknisk forbedring, spesielt når det gjelder tilgjengelighet.

Webområdet vårt er laget for å være kompatibelt med hjelpeteknologier som brukes av mange Internett-brukere, og for å gi en allsidig brukeropplevelse. Vi har foretatt flere forbedringer på webområdet, og vi skal fortsette med å forbedre oss på Internett.

Vi har sørget for at webområdet vårt ikke er avhengig av én bestemt enhet, slik at du kan navigere med tastatur og mus i tillegg til hjelpeenheter som gir lignende funksjonalitet.

For å gjøre webområdet enklere å lese, kan brukerne justere teksten til ønsket størrelse. Vi har også sørget for å ha en fargekontrast på bakgrunnen og forgrunnen som er innenfor etablerte retningslinjer for forbedret lesbarhet.

Vi bruker ikke farger alene til å fremheve en funksjon, og vi har ikke hurtigblinkende innhold som kan virke forstyrrende eller gi skadevirkninger.

Der det er aktuelt, har vi knyttet alternativt innhold til bilder, slik at brukere som ikke kan se bildene, får en forklaring på emnet og konteksten. I noen tilfeller bruker vi visningsteknikker som ikke er tilgjengelige på denne måten, men vi prøver alltid å tilby lesbare sider og formater som alternativer.

Vi vil stadig fortsette å forbedre webområdet, slik at det blir en innholdsrik opplevelse for alle brukere.