* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *
18. mai 2017
Toshiba Europe GmbH

Sårbarhet i Intel-fastvare


Intel Corporation («Intel») har kunngjort at det foreligger en rettighetseskalering-sårbarhet i funksjonen for fjernadministrasjon via enkelte Intel-produkter, herunder i fastvaren til Intel® Active Management Technology. En fastvareoppdatering for Toshiba-produkter er i ferd med å klargjøres. Inntil fastvareoppdateringen er tilgjengelig, anbefales kunder som har et berørt produkt å holde den aktuelle funksjonen deaktivert (se punkt 3. Anbefalinger ).

1. Intels sikkerhetsinformasjon om sårbarheten

Intel har publisert sikkerhetsinformasjon om en rettighetseskalering-sårbarhet i fastvare knyttet til Intel® Active Management Technology, Intel® Standard Manageability og Intel® Small Business Technology (*) som kan gjøre det mulig for en uautorisert angriper å vinne kontroll over administrasjonsfunksjonene som disse produktene leverer.

Les mer på Intels nettsted:

https://security-center.intel.com/advisory.aspx?intelid=INTEL-SA-00075&languageid=en-fr

(*) Bare «Intel® Active Management Technology» er inkorporert i Toshiba-produkter.

2. Berørte produkter

Alle Toshiba-produkter som har vært på markedet siden 2010 og er utstyrt med en Intel® vPro™ CPU.

Se listen over produkter for å finne ut om du har et produkt som er berørt. Hvis du er i tvil, kan du bruke et verktøy tilbudt av Intel for å sjekke om du har et berørt produkt: https://downloadcenter.intel.com/download/26755

3. Anbefalinger.

En fastvareopdatering for Toshiba-produkter vil bli tilgjengelig etter utgangen av mai 2017. Toshiba vil publisere nærmere informasjon om tidspunktet på dette nettstedet:

http://go.toshiba.com/intelsecuritynotice

Som et avbøtende tiltak mot risikoen for nettverksangrep fra uautoriserte personer anbefaler Toshiba sine kunder å deaktivere «Intel® Active Management Technology» ved å følge fremgangsmåten som er beskrevet på nettstedet under:

https://downloadcenter.intel.com/download/26754


  • Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten varsel.
  • «Intel» er et varemerke for Intel Corporation i USA og andre land.
  • Andre navn og merker kan være registrert som andres eiendom.

En endring er på gang

Dynabook Inc. (som tidligere het Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) og dets datterselskaper ble skilt ut av Toshiba-konsernet 1. oktober 2018.

Finn ut mer