En endring er på gang

Dynabook Inc. (som tidligere het Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) og dets datterselskaper ble skilt ut av Toshiba-konsernet 1. oktober 2018.

Finn ut mer
* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Vi gjør oppmerksom på at produkter fra andre produktavdelinger i Toshiba ikke blir vist i områdekartet for nettstedet med digitale produkter.