Toshiba Energi

Vi støtter fremskrittet

Ved å dra veksler på en livstid av ekspertise utvikler vi verdifull teknologi for uunnværlige systemer.

Toshiba er involvert i alt fra fornybar hydrogenenergi og neste generasjons distribusjonssystemer til termisk energi, vannkraft og kjernekraft og bidrar til å skape et energinettverk som bedrer livskvaliteten for mennesker verden over.

Finn ut mer ►

Toshiba Lagring

Ultraraske data

Toshiba spiller en lederrolle når det gjelder å utvikle lagringsløsninger for «big data», og gjør det lettere for kunder å holde styr på stadig større mengder av informasjon.

Vi leverer byggesteinene for lagring ikke bare i smarttelefoner, nettbrett og bærbare PC-er – med NAND flash-minner og BiCS FLASH™ – men også i datasentre og servere – med alt fra SSD-infrastruktur til harddisker spesielt utviklet for bedriftsmarkedet.

Finn ut mer ►

Toshiba Infrastruktur

Løsninger som tåler tidens tann

Gjennom våre løsninger for offentlig infrastruktur, bygninger, fasiliteter og industrisystemer bidrar vi til å skape et bærekraftig samfunn som er trygt, sikkert og pålitelig.

Vi utvikler energibesparende og miljøvennlige systemer og løsninger beregnet på kritiske aspekter av den globale infrastrukturen, som vannforsynings- og avløpssystemer, veier, jernbanesystemer, luftkondisjonering og belysning.

Finn ut mer ►

Stories from Toshiba